Geachte JKT leden, ouders en verzorgers,

Graag willen wij jullie uitnodigen voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) van JKT. Deze wordt gehouden op dinsdag 27 maart a.s. van 20.00 tot 22.30 in zaal Seoel van Wijkcentrum Heyhoef.

Als u geïnteresseerd bent in de agenda en bijbehorende documenten kun u een mail sturen naar: voorzitter@judoklub-tilburg.nl

Uw mail moet uiterlijk 22 maart 2018 voor 12.00 uur binnen zijn. De agenda en de documenten zullen uiterlijk zondag 25 maart 2018 voor 12.00 uur worden verzonden.

In deze ALV zal er naast de reguliere agendapunten van onder meer de sportieve prestaties, JKT-(st)er van het jaar en de begroting 2018, in het bijzonder aandacht worden besteed aan:

en het kiezen van bestuursleden voor de functies van:

Wij vinden het belangrijk om onze leden tijdens de ALV goed te informeren. Mocht u vragen hebben die u aan de ALV wil voorleggen dan kan dat uiteraard voor de ALV en in de pauze van de ALV. Het zou ons echter helpen als u de vragen zo veel als mogelijk al voorafgaande aan de ALV aan ons toestuurt. Wellicht zijn er namelijk leden die met dezelfde vragen zitten en kunnen we deze samenvoegen en beantwoorden, dat bespaart tijd tijdens de vergadering.

Vragen kunnen ingestuurd worden via het onderstaande e-mailadres: voorzitter@judoklub-tilburg.nl

Namens het bestuur van JKT hoop ik jullie op de ALV te mogen begroeten.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur

Edwin van der Linden

Voorzitter JKT